onsdag, mai 03, 2006

wwer

werwer

mandag, oktober 17, 2005

Castell med kronikk i Dagbladet

Castell, som vi har på pensum, hadde en kronikk i Dagbladet lørdag 15.10.05.

Temaet er "den finske modellen 2.0", og tar opp mulighetene for en innovasjonsbasert økonomi i Europa. Et poeng, som også er tatt opp andre steder, er at den skandinaviske velferdsmodellen med få sosiale skiller ikke er i veien for innovasjon og økonomisk vekst. Heller tvert i mot, men da må det investeres i forskning!

Lages det nok Norske dataspill?

Det offentlige bevilger mye penger for å styrke norsk språk og kultur. Likevel er det forholdsvis lite som brukes på dataspill i forhold til hvor populært det er. Dette var tema på NRK Radio sitt Detektor den 15.10.05. Caprino omtaler importen av (voldelige) spill fra USA og Japan som 'visuell voldtekt' og 'kulturell tsunami'. Ooops!

Nå har man likevel fått noen spill delvis finansiert av offentlig støtte for forproduksjon, og mer kommer nok.

søndag, oktober 16, 2005

Apple lanserer Video iPod

Apple slapp en dårlig skjult nyhet sist uke da de lanserte Video iPod.

På mange måter er det en ikke-nyhet. At Apple utstyrer den stadig kraftigere iPod-en med programvare for video, er ingen bombe, akkurat. Heller ikke er en slik video-spiller revolusjonerende teknologi i seg selv. Tilsvarende PMP-er (Portable Media Player) har vært lansert før -- med både større og bedre skjerm og bedre lagringskapasitet.

Det som vekker oppsikt med denne lanseringen, er en samtidig oppdatering av iTunes for å selge nedlastbare videoer. I motsetning til mp3 har ikke nedlastbar video hatt noen gode distribusjonskanaler, og det har mest vært et marked for hjemmekopiering og produksjon.

tirsdag, oktober 11, 2005

Salget av dataspill øker

I første forelesning antok jeg at salget av dataspill ville runde ca 5-600 millioner i år. Det var tydeligvis feil. Det reelle tallet vil antagelig ligge over 800 millioner.

mandag, oktober 10, 2005

Pensumbok med nettside

Boken "Multimedia - from Wagner to Virtual Reality (oppføring på bibsys)" har egen nettside.

Web 2.0-konferanse i gang

Begrepet Web 2.0 er jo blitt nevnt noen ganger. Nå om dagen er det en stor utviklerkonferanse i USA om emnet. Artikler og sammendrag fra konferansen blir bl.a. publisert på egen side.

Hva er en blogg?

Det finnes ingen gode, korte og avgrensende definisjoner på hva en blogg er, men sjekk gjerne hva Wikipedia sier:
A blog or weblog (derived from web + log) is a web-based publication consisting primarily of periodic articles (normally, but not always, in reverse chronological order).
Les mer ...

Første oppslag

Dette er første oppslag i test-bloggen for mevit1700. Her vil det komme oppslag som demonstrerer bruken av Blog og med lenker til relevant materiale for faget.