mandag, oktober 17, 2005

Castell med kronikk i Dagbladet

Castell, som vi har på pensum, hadde en kronikk i Dagbladet lørdag 15.10.05.

Temaet er "den finske modellen 2.0", og tar opp mulighetene for en innovasjonsbasert økonomi i Europa. Et poeng, som også er tatt opp andre steder, er at den skandinaviske velferdsmodellen med få sosiale skiller ikke er i veien for innovasjon og økonomisk vekst. Heller tvert i mot, men da må det investeres i forskning!