mandag, oktober 10, 2005

Hva er en blogg?

Det finnes ingen gode, korte og avgrensende definisjoner på hva en blogg er, men sjekk gjerne hva Wikipedia sier:
A blog or weblog (derived from web + log) is a web-based publication consisting primarily of periodic articles (normally, but not always, in reverse chronological order).
Les mer ...