mandag, oktober 10, 2005

Pensumbok med nettside

Boken "Multimedia - from Wagner to Virtual Reality (oppføring på bibsys)" har egen nettside.